Home / Բառարան
A+ R A-

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/tatul77/public_html/grabar/libraries/joomla/utilities/date.php on line 56

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/tatul77/public_html/grabar/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Warning: Creating default object from empty value in /home/tatul77/public_html/grabar/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/tatul77/public_html/grabar/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/tatul77/public_html/grabar/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Բառարան
Ա

1. Ազն – ազգ, սերունդ

2. Ածեմ – բերել

3. Ակն – աչք

4. Ակն ունիմ – ակնկալել

5. Ամբառնամ – բարձրացնել

6. Ամենայն – ամեն, ամբողջ, բոլոր

7. Այլ – բայց, սակայն, իսկ, ուրիշ, մյուս

8. Այր – մարդ, տղամարդ, ամուսին

9. Անգոսնեմ – նախատել

10. Անդ – այնտեղ

11. Անդունդք – անդունդ, դժոխք

12. Անդր – այնտեղ

13. Անդրէն – նորից, կրկին

14. Անկանիմ – ընկնել

15. Անհնարին – անկարելի, շատ, սաստիկ,

16. Անտի – այնտեղից

17. Առաջի – առաջ, առջև, դիմաց

18. Առնեմ – անել, կատարել

19. Առնում – առնել, վերցնել

20. Արգելում – արգելել

21. Արդ – հիմա, այժմ, ուրեմն

22. Արկանեմ – գցել, նետել

23. Արտաքոյ – դուրս

24. Աւաղեմ – ափսոսալ

25. Աւել ածեմ – ավլել

Բ

1. Բան- խոսք, միտք, գաղափար

2. Բառնամ – վերցնել, բարձել, վերացնել

3. Բարբառ – խոսք, ձայն, լեզու

4. Բարւոք – բարի, պարարտ,

5. Բաց – հեռու, բաց

6. Բիւր – 10.000, անթիվ, անհամար

7. Բնաւ – համայն, բոլոր

8. Բրեմ – փորել

Գ

1. Գէշ –դիակ

2. Գտանեմ – գտնել

Դ

1. Դառնամ – վերադառնալ, դարձի գալ, շրջվել

2. Դատիմ – դատել

3. Դէպ լինի – պատահում է այնպես

4. Դիւրեմ – հանգիստ տալ, հեշտացնել

Ե

1. Եթէ – թե, եթե

2. Եղեւ – եղավ

3. Երագ – արագ

4. Երբէք – երբեմն, մի ժամանակ, երբևէ

5. Երեքտասան – տասներեք

6. Երկիր պագանեմ – երկրպագել

7. Երկնեմ – երկունքի ցավերով բռնվել

8. Եւ - և, ու, նաև, ինչպես նաև, էլ, բայց, այլ, սակայն

9. Եւս - ևս, էլ, այլևս

Զ

1. Զ – նախդիր, որոշյալ առում

2. Զահի հարկանեմ – վախենալ

3. Զանգիտեմ - վախենալ, սարսափել

4. Զգենում – հագնել

5. Զերեկորին, երեկոյան

6. Զերծուցանեմ – ազատվել

7. Զի – որովհետև, որպեսզի, քանզի

8. Զի՞ - ինչո՞ւ, ինչի՞ համար, ինչպե՞ս

9. Զիա՞րդ - ինչպե՞ս, ինչո՞ւ, ինչի՞ համար

10. Զկնի – հետո, հետևից

11. Զհետ – հետևից, հետո

12. Սկիզբն առնեմ – սկսել

13. Զտիւ և զգիշեր – գիշեր-ցերեկ

Է

1. Էր երբեմն – մի ժամանակ կար,

Ը

1. Ըմբռնեմ – բռնել

2. Ընդունիմ – ընդունել, ստանալ

3. Ընկենում – գցել, նետել

Թ

1. Թաւալիմ – գլորվել

2. Թաւալեցուցանեմ- գլորել

3. Թողում- թողնել, ներել, զիջել

Ժ

1. Ժահահոտ – գարշահոտ

2. Ժուժկալ- չափավոր

Ի

1. Ի բաց – դուրս, հեռու

2. Ի բացեայ –դուրս, հեռվից

3. Ի բաց կամ – հեռու կանգնել

4. Իբրեւ – իբրև, որպես, երբ, մոտավորապես

5. Ի դէպ – հարմար, պատշաճ

6. Ի խնդիր – փնտրելու

7. Ի հասարակ գիշերի – կեսգիշերին

8. Ի հեռաստանէ – հեռվից

9. Ի մէջ – մեջ, մեջտեղ

10. Ի միասին – միասին

11. Ի միջի – մեջ

12. Ի միտ առնում – հասկանալ, կռահել

13. Ի ներքոյ – տակը, ներքևում

14. Ինչ – ինչք, ունեցվածք, մի բան, ինչ որ բան

15. Ի վերայ – վրա(ն)

16. Ի տարապարտուց – իզուր տեղը

17. Իւր – իր, իրեն, իր համար

18. Ի քէն – քեզնից

Լ

1. Լինիմ – լինել

2. Լնում – լցնել, բավարարել

3. Լուծանեմ – քանդել, լուծել, քայքայել

4. Լուցանեմ – վառել

5. Լսելիք – ականջ

Խ

1. Խաղամ – շարժվել

2. Խաշն – հոտ (ոչխարների)

3. Խարխարեմ – քանդել, քրքրել

4. Խլեմ ի բաց – դուրս քաշել

5. Խնդրեմ – փնտրել, խնդրել

6. Խոտորեմ – շուռ տալ

7. Խորխորատ – փոս

Ծ

1. Ծախեմ – ծախսել, մսխել

2. Ծաղր առեմ – ծաղրել

3. Ծունր դնեմ – ծնրադրել

Կ

1. Կազմեմ – կարգի բերել, շինել, ստեղծել

2. Կալնում – բռնել, վերցնել, ընդունել

3. Կամ – կամք, գոյություն ունենալ, կանգնել, մնալ

4. Կանգնեմ – կանգնեցնեմ

5. Կատարած – վերջ, վախճան

6. Կարդամ – կանչել, դիմել

7. Կարեմ – կարողանալ

8. Կարի – չափազանց շատ, սաստիկ

9. Կեամ – ապրել, բնակվել

10. Կթեմ – քաղել, կթել

11. Կլանեմ – կուլ տալ

12. Կոչեմ – կանչել, հրավիրել, անվանել

13. Կորուսանեմ – կորցնել, կործանել

Հ

1. Հաճիմ – հավանել, համաձայնվել

2. Հայիմ – նայել

3. Հայցեմ – խնդրել, փնտրել

4. Հանգչիմ – հանգստանալ, մեռնել

5. Հանդերձ – հագուստ, միասին

6. Համեն զոգի – շունչը փչել

7. Հատանեմ – կտրել, հափշտակել

8. Հատուած – կտրվածք

9. Հարկանեմ – խփել, ջարդել, հարվածել

10. Հարկիմ – հարկադրվել, ստիպվել

11. Հրեշտակ – սուրհանդակ, պատգամաբեր

Ձ

1. Ձայն ածեմ – ձայն հանել

2. Ձգեմ – ձգել, նետել, արձակել

Ճ

1. Ճանապարհք – ճանապարհ, վարք, բարք

2. Ճարակեմ – արածել, ուտել

3. Ճեպով – շտապ

Մ

1. Մատչիմ – մոտենալ

2. Մատուցանեմ – մատուցել

3. Մեկնեմ – բաժանել, զատել, բացատրել, մեկնաբանել

4. Մեղանչեմ – մեղք գործել

5. Մետասան- տասնմեկ

6. Միանգամայն – միանգամից, անմիջապես

7. Մի ըստ միոջէ – մեկը մեկի ետևից

8. Միով բանիւ – մի խոսքով

9. Մուծանեմ- մտցնել

Յ

1. Յաղագս – մասին, համար

2. Յաճախեմ – սաստկանալ, հաճախանալ

3. Յայնժամ – այն ժամանակ

4. Յայնկոյս – այն` մյուս կողմը

5. Յայսմհետէ – այսուհետ

6. Յանդիման – առջև, դիմաց

7. Յաւուր պատշաճի – օրվան համապատասխան

8. Յենում – հենվել

9. Յետ – հետո, վերջ

10. Յո՞- ո՞ւր

11. Յոյժ – ղիստ շատ, սաստիկ

12. Յորժամ – երբ, եթե

13. Յուղարկեմ – ուղարկել

Ն

1. Նայիմ – նայել

2. Ներքին – ներսի, ներքևի

3. Նկրտիմ – ջանալ

Շ

1. Շինուած – շենք, կառույց

2. Շիջանիմ – հանգչել

Ո

1. Ո – ով, ով որ

2. Ողջոյն – ողջույն, ամբողջ

3. Ոմն – մեկը

4. Ո՞չ ապաքէն - չէ՞ որ…

5. Ունիմ – բռնել, տիրել, պատել, ունենալ

6. Ունջ – ծայր, հատակ

7. Ուստի՞ - որտեղի՞ց

8. Ուստի – հետևաբար, ուստի

9. Ուրեք – մի տեղ

10. Ոք – մեկը, մի մարդ

Չ

1. Չիք – չկա

2. Չորեքեան – չորսն էլ

Պ

1. Պաշտօն – պաշտամունք, ծառայություն

2. Պատահիմ – հանդիպել, արժանանալ

3. Պատառեմ յակօսս- ակոսների բաժանել

4. Պատասխանի տամ – պատասխանել

5. Պատարագ – նվեր, զոհ

6. Պատրեմ – խաբել

7. Պարտասիմ – հոգնել

Ս

1. Սակառ – զամբյուղ

2. Սանդարամետ – գետնի խորք, դժոխք

3. Սատակեմ- սատկեցնել, սպանել

4. Սեաւ - սև

5. Սոյն – սույն, այս, սա

6. Ստացող- տեր, ստեղծող

7. Ստուգիւ- իսկապես, իրոք

Վ

1. Վաղիւ – առավոտյան, վաղը

2. Վաղվաղակի – իսկույն, անմիջապես

3. Վասն – մասին, համար

4. Վասն այնորիկ – նրա համար

5. Վասն որոյ – որի համար

6. Վասն զի – քանի որ

7. Վաստակիմ – հոգնել, տառապել

8. Վարեմ – քշել, վռնդել

9. Վեշտասան – տասնվեց

10. Վնաս առնեմ – վնասել

Տ

1. Տամ – տալ

2. Տամ թոյլ – թույլ տալ

3. Տարածանեմ – տարածել, սփռել

4. Տարաշխարհ – օտար երկիր

5. Տիւ – ցերեկ

6. Տուր եւ առութիւն – առևտուր

Ց

1. Ցանգ – ցանկապատ

2. Ցանկամ – ցանկանալ, ուզել

3. Ցասնում – զայրանալ

4. Ցոյցք – ապացույցներ, նշաններ

5. Ցորեան – ցորեն

6. Ցուցանեմ – ցույց տալ

Փ

1. Փոխիմ ի կենցաղոյս – մեռնել

2. Փող հարում – փող հնչեցնել

3. Փութով – շտամcasus telefon
casus teleon
casus telefon