Home / Գրաբար ասույթներ
A+ R A-

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/tatul77/public_html/grabar/libraries/joomla/utilities/date.php on line 56

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/tatul77/public_html/grabar/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Warning: Creating default object from empty value in /home/tatul77/public_html/grabar/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/tatul77/public_html/grabar/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/tatul77/public_html/grabar/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Գրաբարյան ասույթներ

Գրաբարյան ասույթներ

1. Երկիւղ թերահաւատութեան է նշանակ:

(Երկյուղը թերահավատության նշան է:)

2. Նեղութիւնք զհամբերութիւն գործեն:

(Նեղությունները համբերություն են կերտում:)

3. Բազումք են կոչեցեալք, եւ սակաւք ընտրեալք:

(Շատ են կանչվածները, բայց սակավ` ընտրյալները:)

4. Ամենայն չարիք մտանեն ի միտս մարդոյ յանուսումնութենէ:

(Բոլոր չար բաները մարդու միտքն են մտնում տգիտությունից:)

5. Տուք զկայսերն կայսեր եւ զԱստուծոյն Աստուծոյ:

(Տվեք կայսրինը` կայսեր և Աստծունը` Աստծուն:)

6. Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ:

(Ճանաչել իմաստությունն ու խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը:)

7. Մարգարէ յիւրում գաւառի պատիւ ոչ ունի:

(Մարգարեն իր գավառում պատիվ չունի:)

8. Վկայութիւն իմ ճշմարիտ է, զի գիտեմ ուստի եկի եւ յո երթամ:

(Իմ վկայությունը ճշմարիտ է, քանզի գիտեմ թե որտեղից եմ եկել և ուր եմ գնում:)

9. Իմաստուն կանայք շինեցին տունս, իսկ անզգամքն ձեռօք իւրեանց կործանեցին:

(Իմաստուն կանայք տներ շինեցին, իսկ անզգամներն իրենց ձեռքերով կործանեցին:)

10.Վա՛յ որ պահէ զագահութիւն չար ի տան իւրում:

(Վայ նրան, ով չար ագահությունը պահում է իր տանը:)

11.Մի՜ նիւթեր բարեկամի քում չարիս, որ հեցեալ եւ յուսացեալ իցէ ի քեզ:

(Դավեր մի՛ նյութիր քո բարեկամի դեմ, որ հույսը դրել է քեզ վրա:)

12.Մ՜ի ստանար նախատինս յարանց չարաց, եւ մ՜ի նախանձիր ընդ ճանապարհս նոցա:

(Չար մարդկանցից նախատինք մի՛ ստացիր, և նրանց կյանքին մի՛ նախանձիր:)

13.Ոչ օգնեսցեն գանձք անօրինաց, այլ արդարութիւն փրկէ ի մահուանէ:

(Գանձերն անօրեններին չեն օգնելու, բայց արդարությունը փրկում է մահվանից:)

14.Բրդեա’ քաղցելոց զհաց քո, եւ զաղքատն անյարկս տար ի տուն քո:

(Աղքատներին տուր քո հացը, իսկ անօթևան աղքատներին տար քո տունը:)

15.Ի հաւատոյ եւ յուսմանէ տգէտք երեւին, եւ ի գործս` ծոյլք:

(Հավատի և ուսման մեջ տգետ են երևում և գործի մեջ` ծույլ:)

16.Երանի որոց ոչ իցէ տեսեալ եւ հաւատասցեն:

(Երանի նրանց, որ չեն տեսնի բայց կհավատան:)

17.Ոչ է բարւոք առնուլ զհաց ի մանկանց եւ արկանել շանց:

(Պատշաճ չէ մանուկներից վերցնել հացն ու այն նետել շների առջև:)

18.Կոյր զրկի ի ճառագայթից արեգական, եւ տգիտութիւն զրկի ի կատարեալ կենաց:

(Կույրը զրկվում է արեգակի ճառագայթներից, իսկ տգետը` կատարյալ կյանքից:)

19.Զգո’յշ լերուք յամենայն անիրաւութեանց:

(Զգույշ եղեք բոլոր անիրավություններից:)

20.Իրաքանչիւր ծառ ի պտղոյ իւրմէ ճանաչի:

(Յուրաքանչյուր ծառ իր պտղից է ճանաչվում:)

21.Ի յաւելուածոյ սրտի խօսի բերան նորա:

(Սրտի ավելցուկից է խոսում նրա բերանը:)

22.Վկայ սուտ առանց պատժի ոչ լիցի:

(Սուտ վկան ռանց պատժի չի մնա:)

23.Ոչ ոք կարէ երկուց տերանց ծառայել. կամ զմին ատիցէ եւ զմեւսն սիրիցե, կամ մին սիրիցէ եւ զմեւսն արհամարհիցէ:

(Ոչ ոք չի կարող երկու տերերի ծառայել. կամ մեկին կատի և մյուսին կսիրի, կամ մեկին կսիրի և մյուսին կարհամարհի:)

24.Այր պակասամիտ արհամարհէ զընկերն:

(Պակասամիտ մարդն արհամարհում է իր ընկերոջը:)

25.Ամենայն մարմին որպէս հանդերձ մաշի:

(Ամեն մի մարմին հագուստի պես մաշվում է:)

26.Ի ծագել արեգական կորնչին աստեղք:

(Արեգակի ծագելու ժամանակ աստղերը կորչում են:)

27.Ես եմ հովիւն քաջ, եւ ճանաչեմ զիմսն եւ ճանաչիմ յիմոցն:

(Ես եմ բարի հովիվը և ճանաչում եմ իմիններին և ճանաչվում եմ իմինների կողմից:)

28.Հունձք բազում են եւ մշակք` սակաւ:

(Հունձքը առատ է, բայց մշակները` սակավ:)

29.Այրին այն տառապեալ շատ արկ քան զամենեսեան:

(Այն տառապյալ այրին բոլորից ավելի շատ գցեց:)

30.Ոչ ոք լուցանէ զճրագ եւ թաքուցանէ ընդ կարասեաւ կամ դնէ ընդ մահճօք. այլ ի վերայ աշտանակի:

(Ոչ ոք չի վառում ճրագն ու այն թաքցնում կարասի տակ կամ դնում մահճի տակ, այլ աշտանակի վրա է դնում:)

31.Ոչ կարէք Աստուծոյ ծառայել եւ մամոնայի:

(Չեք կարող և՛ Աստծուն ծառայել, և՛ մամոնային:)

32.Ոչ հացիւ միայն կեցցէ մարդ, այլ բանիւ, որ ելանէ ի բերանոյ Աստուծոյ:

(Ոչ միայն հացով կապրի մարդ այլ ամեն մի խոսքով, որ ելնում է Աստծո բերանից:)

33.Խնդալ ընդ խնդացողս, լալ ընդ լացողս:

(Խնդալ խնդացողների հետ, լացել լացողների հետ:)

34.Յորժամ երթայցես ընդ ոսոխի քում առ իշխանն, ի ճանապարհի տուր զհաշիւն զերծանել ի նմանէ:

(Երբ քո թշնամու հետ գնաս իշխանի մոտ, ճանապարհին տուր նրա հաշիվը` նրանից ազատվելու համար:)

35.Իմաստութիւն ծածկեալ եւ գանձ անյայտ, ո’ր օգուտ է յերկոցունց:

(Ծածկված իմաստություն և անհայտ գանձ, ո՛րն է երկուսից օգտակար:)

36.Եւ որպէս կամիք թէ արասցէն ձեզ մարդիկ, այնպէս արասջիք եւ դուք նրանց:

(Եւ ինչպես որ կամենում եք, որ մարդիկ ձեզ անեն, նույնպես և դուք արեք նրանց:)

37.Որ փորէ խորխորատ ընկերի իւրում` ինքն Éցցէ զնա:

(Ով փոս է փորում իր ընկերոջ համար, ինքն էլ կլնցնի այն:)

38.Որդւոյ նենգաւորի բարի ինչ մի’ լինիցի:

(Նենգավորի որդուն որևէ բարի բան չի լինի:)

39.Շրթունք ճշմարիտք հաստատեն զվկայութիւն:

(Ճշմարիտ շրթունքները հաստատում եմ վկայությունը:)

40.Ծառայ իմաստուն տիրեսցէ տերանց անմտաց:

(Իմաստուն ծառան կտիրի անմիտ տերերին:)

41.Ի միում մարմնի անդամս բազումս ունիմք, եւ անդամքն ամենայն զնոյն գործ ունին:

(Մի մարմնում բազում անդամներ ունենք, սակայն բոլոր անդամները նույն գործն ունեն:)

42.Ամենեքեան որ սուր առնուցուն` սրով անկանիցին:

(Բոլոր նրանք, ովքեր սուր են վերցնում, սրով էլ կընկնեն:)

43.Ուր նախանձ, անդ է անկարգութիւն եւ ամենայն իրք չարք:

(Ուր նախանձ կա, այնտեղ անկարգություն և ամեն տեսակի չար բաներ կլինեն:)

44.Եթէ ոչ հատն ցորենոյ անկեալ յերկիր մեռանիցի, ինքն միայն կայ, ապա եթէ մեռանիցի, բազում արդիւնս առնէ:

(Եթե ցորենի հատիկը հողի մեջ ընկնելով չմեռնի, ինք միայն կմնա, բայց եթե մեռնի, բազում արդյունք կտա:)

45.Ուր գանձն ձեր է, անդ եւ սիրտք ձեր եղիցին:

(Ուր ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ կլինեն ձեր սրտերը:)

46.Անզգամն անգոսնէ զխրատ հօր իւրոյ:

(Անզգամն արհամարհում է իր հոր խրատը:)

47.Ոյք ուտեն զիս` տակաւին քաղցիցեն, եւ ոյք ըմպեն զիս` տակաւին ծարաւեսցին:

(Ովքեր ուտում են ինձ, դեռևս պիտի քաղցեն, և ովքեր ըմպում են ինձ, դեռ կծարավեն: )casus telefon
casus teleon
casus telefon