Grabar lessons

Explore grabar

http://grabar.am/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/5047107828_1225133183288_1077775724_709791_3009021_n.jpglink
http://grabar.am/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/77867911266_1249153823789_1077775724_781104_1675670_n.jpglink
http://grabar.am/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/26371231689_1295271669046_1447953952_30611848_2502035_n.jpglink
http://grabar.am/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/45290831111_1423261056361_1077775724_1237380_7895072_n.jpglink
http://grabar.am/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/59954336161_10150112821577306_5109761_n.jpglink
http://grabar.am/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/176768242538_10150297511142306_6244459_o.jpglink
http://grabar.am/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/398741RGvlC5uIyXMhFA20cGCb1m5QIVvMEXJwOEIvv457.jpglink
http://grabar.am/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/641678zcqikMbJmE3TybPQPjgbPPMUz72PDNEuUDYECQYD.jpglink
http://grabar.am/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/397514148740_10150112821457306_4262428_n.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7 8
December 13, 2017
December 13, 2017
December 13, 2017
December 13, 2017
December 13, 2017
December 13, 2017
December 13, 2017
December 13, 2017
December 13, 2017

Read this

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Classical Armenian …

Table of Contents Todd B. Krause and Jonathan Slocum Note: this page is for systems/browsers with Unicode® support, including the full Armenian script. Versions of this page re...

Read more

Popular

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

History of Grabar

HISTORY OF GRABAR (CLASSICAL ARMENIAN)   Grabar has been the written language of the Armenians since the 5th century. It was widely used until the 19th century. The history...

Read more

Preferred

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

History of Grabar

HISTORY OF GRABAR (CLASSICAL ARMENIAN)   Grabar has been the written language of the Armenians since the 5th century. It was widely used until the 19th ce...

Read more
Vocabulary

Vocabulary

Ա 1. Ազն – ազգ, սերունդ- nation, generation 2. Ածեմ – բերել – to bring 3. Ակն – աչք - eye 4. Ակն ունիմ – ակնկալել – to anticipate 5. Ա...

Read more

Important

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

History of Grabar

HISTORY OF GRABAR (CLASSICAL ARMENIAN)   Grabar has been the written language of the Armenians since the 5th century. It was widely used until the 19th century. T...

Read more
Vocabulary

Vocabulary

Ա 1. Ազն – ազգ, սերունդ- nation, generation 2. Ածեմ – բերել – to bring 3. Ակն – աչք - eye 4. Ակն ունիմ – ակնկալել – to anticipate 5. Ամբառնամ – ...

Read more

Grabar sayings

Գրաբարյան ասույթներ 1. Երկիւղ թերահաւատութեան է նշանակ: (Երկյուղը թերահավատության նշան է:) 2. Նեղութիւնք զհամբերութիւն գործեն: (Նեղությունները համբերութ...

Read more
casus telefon
casus teleon
casus telefon